Line-up
[1] EIJI KAWASHIMA
[5] YUTO NAGATOMO
[20] TOMOAKI MAKINO
[22] MAYA YOSHIDA
[4] KEISUKE HONDA 59
[16] HOTARU YAMAGUCHI 60
[17] MAKOTO HASEBE 76
[18] RYOTA OSHIMA
[8] GENKI HARAGUCHI 46
[11] TAKASHI USAMI 46
[15] YUYA OSAKO
Substitutes
[21] GOTOKU SAKAI 46
[7] GAKU SHIBASAKI 60
[10] SHINJI KAGAWA 46
[27] YOSUKE IDEGUCHI 76
[9] SHINJI OKAZAKI 59
Line-up
[5] THOMAS PARTEY  
[21] EMMANUEL BOATENG   82
Substitutes