Line-up
[12] MASAAKI HIGASHIGUCHI 46
[2] NAOMICHI UEDA
[3] GEN SHOJI
[6] WATARU ENDO 46
[21] GOTOKU SAKAI
[7] GAKU SHIBASAKI
[10] SHINJI KAGAWA  
[14] TAKASHI INUI    79
[16] HOTARU YAMAGUCHI
[9] SHINJI OKAZAKI 74
[13] YOSHINORI MUTO 64
Substitutes
[19] HIROKI SAKAI 46
[23] KENGO NAKAMURA 46
[8] GENKI HARAGUCHI 74
[11] TAKASHI USAMI 79
[15] YUYA OSAKO 64
Line-up
[6] RICHARD ORTIZ  
[21] OSCAR ROMERO   65
[9] FEDERICO SANTANDER  
Substitutes