Name:
EDUARDO
Age: 26
Position: GK
Name:
DANIEL FERNANDES
Age: 25
Position: GK
Name:
BRUNO ALVES
Age: 27
Position: DF
Name:
PAULO FERREIRA
Age: 30
Position: DF
Name:
MIGUEL
Age: 29
Position: DF
Name:
PEPE
Age: 25
Position: DF
Name:
ROLANDO
Age: 23
Position: DF
Name:
DANNY
Age: 25
Position: MF
Name:
DECO
Age: 31
Position: MF
Name:
MANICHE
Age: 31
Position: MF
Name:
NANI
Age: 22
Position: MF
Name:
RAUL MEIRELES
Age: 25
Position: MF
Name:
TIAGO
Age: 27
Position: MF
Name:
HUGO ALMEIDA
Age: 24
Position: FW
Name:
DUDA
Age: 28
Position: FW
Name:
ORLANDO SA
Age: 20
Position: FW
Name:
CRISTIANO RONALDO
Age: 24
Position: FW