Name:
NICOS PANAYIOTOU
Age: 25
Position: GK
Name:
ANDREAS PETRIDES
Age: 29
Position: GK
Name:
KLIMIS ALEXANDROU
Age: 22
Position: DF
Name:
SOZOS ANDREOU
Age: 27
Position: DF
Name:
ARISTOS ARISTOCLEOUS
Age: 22
Position: DF
Name:
MARIOS CHARALAMBOUS
Age: 27
Position: DF
Name:
GEORGE CHRISTODOULOU
Age: 31
Position: DF
Name:
DEMETRIS IOANNOU
Age: 27
Position: DF
Name:
KOSTAS KOSTA
Age: 28
Position: DF
Name:
VASSOS MELANARKITIS
Age: 24
Position: DF
Name:
ANGELOS MISOS
Age: 25
Position: DF
Name:
CHARALAMBOS PITTAS
Age: 30
Position: DF
Name:
GEORGOS THEODOTOU
Age: 22
Position: DF
Name:
NIKOS TIMOTHEOU
Age: 22
Position: DF
Name:
ANDREAS ANDREOU
Age: 30
Position: MF
Name:
MARIOS CHRISTODOULOU
Age: 22
Position: MF
Name:
PANAYIOTIS ENGOMITIS
Age: 24
Position: MF
Name:
LOUKAS HADJILOUKAS
Age: 29
Position: MF
Name:
COSTAS KAIAFAS
Age: 22
Position: MF
Name:
NEOPHITOS LARKOU
Age: 30
Position: MF
Name:
KOSTAKIS PANAYI
Age: 31
Position: MF
Name:
NIKODEMOS PAPAVASILIOU
Age: 26
Position: MF
Name:
PANAYIOTIS POUNNAS
Age: 28
Position: MF
Name:
MILENKO SPOLJARIC
Age: 30
Position: MF
Name:
MARIOS AGATHOKLEOUS
Age: 23
Position: FW
Name:
SINISA GOGIC
Age: 32
Position: FW
Name:
YIANNOS IOANNU
Age: 30
Position: FW
Name:
COSTAS MALEKKOS
Age: 25
Position: FW
Name:
YIANNIS OKKAS
Age: 20
Position: FW
Name:
PANAYIOTIS XIOUROUPPAS
Age: 28
Position: FW