Name:
JAIME PENEDO
Age: 36
Position: GK
Name:
FELIPE BALOY
Age: 36
Position: DF
Name:
FIDEL ESCOBAR
Age: 22
Position: DF
Name:
AMIR MURILLO
Age: 21
Position: DF
Name:
LUIS OVALLE
Age: 29
Position: DF
Name:
JEAN CARLOS VARGAS
Age: 22
Position: DF
Name:
RICARDO ÁVILA
Age: 20
Position: MF
Name:
RICARDO BUITRAGO
Age: 32
Position: MF
Name:
ARMANDO COOPER
Age: 29
Position: MF
Name:
JOSE GONZÁLEZ
Age: 26
Position: MF
Name:
LESLIE HERALDEZ
Age: 24
Position: MF
Name:
MANUEL VARGAS
Age: 26
Position: MF
Name:
ISMAEL DÍAZ
Age: 20
Position: FW
Name:
BLAS PEREZ
Age: 36
Position: FW
Name:
ALFREDO STEPHENS
Age: 22
Position: FW
Name:
GABRIEL TORRES
Age: 29
Position: FW