Name:
TRENT SAINSBURY
Age: 24
Position: DF
Name:
NATHAN BURNS
Age: 27
Position: MF
Name:
TIM CAHILL
Age: 36
Position: MF
Name:
JACKSON IRVINE
Age: 24
Position: MF
Name:
MILE JEDINAK
Age: 32
Position: MF
Name:
MASSIMO LUONGO
Age: 23
Position: MF
Name:
MARK MILLIGAN
Age: 30
Position: MF
Name:
AARON MOOY
Age: 24
Position: MF
Name:
TOM ROGIC
Age: 24
Position: MF
Name:
TOMI JURIC
Age: 25
Position: FW
Name:
ROBBIE KRUSE
Age: 29
Position: FW
Name:
MATHEW LECKIE
Age: 26
Position: FW
Name:
TOMMY OAR
Age: 23
Position: FW