Name:
RODOLFO RODRIGUEZ
Age: 28
Position: GK
Name:
EDUARDO ACEVEDO
Age: 24
Position: DF
Name:
DOMINGO CACERES
Age: 20
Position: DF
Name:
EDUARDO DE LA PE√ĎA
Age: 24
Position: DF
Name:
WASHINGTON GONZALEZ
Age: 24
Position: DF
Name:
NELSON GUTIERREZ
Age: 22
Position: DF
Name:
NELSON MARCENARO
Age: 27
Position: DF
Name:
DANIEL MARTINEZ
Age: 24
Position: DF
Name:
NESTOR MONTELONGO
Age: 29
Position: DF
Name:
JOSE HERMES MOREIRA
Age: 21
Position: DF
Name:
CARLOS VASQUEZ
Age: 22
Position: DF
Name:
NELSON AGRESTA
Age: 24
Position: MF
Name:
ALBERTO BICA
Age: 22
Position: MF
Name:
MIGUEL BOSSIO
Age: 24
Position: MF
Name:
MIGUEL CAILLAVA
Age: 26
Position: MF
Name:
JUAN RAMON CARRASCO
Age: 27
Position: MF
Name:
VICTOR DIOGO
Age: 21
Position: MF
Name:
RUBEN PAZ
Age: 20
Position: MF
Name:
RICARDO PERDOMO
Age: 23
Position: MF
Name:
JOSE ZALAZAR
Age: 20
Position: MF
Name:
LUIS ACOSTA
Age: 31
Position: FW
Name:
CARLOS AGUILERA
Age: 19
Position: FW
Name:
WILMAR CABRERA
Age: 24
Position: FW
Name:
VENANCIO RAMOS
Age: 20
Position: FW
Name:
RUBEN SOSA
Age: 18
Position: FW
Name:
WALDEMAR VICTORINO
Age: 27
Position: FW