Name:
JHONNY HERRERA
Age: 36
Position: GK
Name:
PAULO DIAZ
Age: 32
Position: DF
Name:
MAURICIO ISLA
Age: 29
Position: DF
Name:
GONZALO JARA
Age: 31
Position: DF
Name:
GARY MEDEL
Age: 29
Position: DF
Name:
CHARLES ARANGUIZ
Age: 28
Position: MF
Name:
JOSE FUENZALIDA
Age: 32
Position: MF
Name:
FELIPE GUTIERREZ
Age: 26
Position: MF
Name:
PABLO HERNANDEZ
Age: 30
Position: MF
Name:
CÉSAR PINARES
Age: 26
Position: MF
Name:
MARTIN RODRIGUEZ
Age: 22
Position: MF
Name:
ANGELO SAGAL
Age: 24
Position: MF
Name:
FRANCISCO SILVA
Age: 31
Position: MF
Name:
ARTURO VIDAL
Age: 30
Position: MF
Name:
JEAN BEAUSEJOUR
Age: 33
Position: FW
Name:
ALEXIS SANCHEZ
Age: 28
Position: FW
Name:
EDUARDO VARGAS
Age: 27
Position: FW