Name:
CHRISTIAN MARTINEZ
Age: 20
Position: GK
Name:
OSCAR PEREZ
Age: 27
Position: GK
Name:
SERGIO ALMAGUER
Age: 30
Position: DF
Name:
SALVADOR CARMONA
Age: 24
Position: DF
Name:
IGNACIO HIERRO
Age: 21
Position: DF
Name:
JOSÉ HIGAREDA
Age: 31
Position: DF
Name:
RAFAEL MARQUEZ
Age: 21
Position: DF
Name:
ÁLVARO ORTÍZ
Age: 22
Position: DF
Name:
ADRIÁN SÁNCHEZ
Age: 21
Position: DF
Name:
CLAUDIO SUAREZ
Age: 31
Position: DF
Name:
SALVADOR CABRERA
Age: 26
Position: MF
Name:
RAMON RAMIREZ
Age: 30
Position: MF
Name:
GERARDO TORRADO
Age: 20
Position: MF
Name:
JOSE MANUEL ABUNDIS
Age: 26
Position: FW
Name:
JESUS ARELLANO
Age: 26
Position: FW
Name:
LUIS HERNANDEZ
Age: 31
Position: FW
Name:
JESÚS MENDOZA
Age: 21
Position: FW
Name:
EMILIO MORA
Age: 21
Position: FW
Name:
FRANCISCO PALENCIA
Age: 26
Position: FW