Name:
CHRISTIAN GRATZEI
Age: 28
Position: GK
Name:
ALEKSANDAR DRAGOVIC
Age: 18
Position: DF
Name:
GYORGY GARICS
Age: 25
Position: DF
Name:
JUERGEN PATOCKA
Age: 32
Position: DF
Name:
DAVID ALABA
Age: 17
Position: MF
Name:
JULIAN BAUMGARTLINGER
Age: 21
Position: MF
Name:
CHRISTIAN FUCHS
Age: 23
Position: MF
Name:
ANDREAS HOLZL
Age: 24
Position: MF
Name:
JAKOB JANTSCHER
Age: 20
Position: MF
Name:
VELI KAVLAK
Age: 21
Position: MF
Name:
CHRISTOPH LEITGEB
Age: 24
Position: MF
Name:
YASIN PEHLIVAN
Age: 20
Position: MF
Name:
PAUL SCHARNER
Age: 29
Position: MF
Name:
ERWIN HOFFER
Age: 22
Position: FW
Name:
MARC JANKO
Age: 26
Position: FW
Name:
ROMAN WALLNER
Age: 27
Position: FW