Name:
MIHALY LANTOS
Age: 27
Position: DF
Name:
LASZLO BUDAI
Age: 27
Position: MF
Name:
LAJOS CSORDAS
Age: 22
Position: FW
Name:
ZOLTAN CZIBOR
Age: 26
Position: FW
Name:
MATE FENYVESI
Age: 21
Position: FW
Name:
NANDOR HIDEGKUTI
Age: 33
Position: FW
Name:
SANDOR KOCSIS
Age: 25
Position: FW
Name:
FERENC MACHOS
Age: 23
Position: FW
Name:
PETER PALOTAS
Age: 25
Position: FW
Name:
FERENC PUSKAS
Age: 28
Position: FW
Name:
KAROLY SANDOR
Age: 26
Position: FW
Name:
FERENC SZOJKA
Age: 24
Position: FW
Name:
FERENC SZUSZA
Age: 32
Position: FW
Name:
LAJOS TICHY
Age: 20
Position: FW
Name:
JOZSEF TOTH II
Age: 26
Position: FW