Name:
OMAR ABDULRAHMAN
Age: 24
Position: MF
Name:
AHMED KHALIL
Age: 25
Position: FW
Name:
ALI AHMED MABKHOUT
Age: 26
Position: FW
Name:
ISMAEIL MATAR
Age: 32
Position: FW