Name:
NAPOLEON MEDINA
Age: 21
Position: GK
Name:
LUIS HUNGRIA
Age: NA
Position: DF
Name:
FELIX ZURITA
Age: NA
Position: DF
Name:
ANTONIO ABRIL
Age: NA
Position: MF
Name:
ENRIQUE ALVAREZ
Age: 21
Position: MF
Name:
LUIS ANTONIO MENDOZA
Age: NA
Position: MF
Name:
MANUEL SEMPERTEGUI
Age: NA
Position: MF
Name:
CELSO TORRES
Age: NA
Position: MF
Name:
ARTURO ZAMBRANO
Age: NA
Position: MF
Name:
PEDRO ACEVEDO
Age: NA
Position: FW
Name:
MARINO ALCIVAR
Age: NA
Position: FW
Name:
JOSE HERRERA
Age: NA
Position: FW
Name:
JOSE MARIA JIMENEZ
Age: NA
Position: FW
Name:
JOSE MERINO
Age: NA
Position: FW